lauttahanke

Kantakaupungin ja Laajasalon välisen joukkoliikenneyhteyden ympäristövaikutukset arvioidaan yhdeksän päävaihtoehdon pohjalta.
Vaihtoehdot ovat liityntäbussiliikenne Herttoniemen metroasemalle, raitiovaunu- ja kevyen liikenteen yhteys sillalla, raitiovaunu- ja kevyen liikenteen yhteys tunnelissa, kolme erilaista metrovaihtoehtoa sekä bussilautta. Lisäksi arvioidaan köysiratavaihtoehto ja sellainen siltayhteys, jolla kulkisivat myös autot.

Yhtenä vaihtoehtona on monien kaupunginosayhdistysten kannattama lauttayhteys, josta voit lukea täältä.

Kaupunginvaltuusto päätti vuonna 2008 valita joukkoliikenneyhteyden jatkovalmistelun pohjaksi raitiotiehen ja siltoihin perustuvan ratkaisun. Kantakaupungin ja Kruunuvuorenrannan välisestä sillasta järjestetty suunnittelukilpailu ratkesi viime kesänä, mutta päätöstä sillan rakentamisesta ei ole tehty.
Ympäristövaikutusten arviointi tuottaa tietoa päätöksenteon tueksi. Arvioinnissa punnitaan vaihtoehtojen vaikutuksia yhdyskuntarakenteeseen, liikenteeseen, maisemaan, vesialueeseen, luontoon, viihtyisyyteen ja virkistysympäristöön. Tavoitteena on, että arviointiprosessi on valmis ensi syksyyn mennessä.