Kulosaarelaiset ry - Brändöborna rf

Kulosaarelaiset ry - Brändöborna rf on kaksikielinen kaupunginosayhdistys.Yhdistys kuuluu jäsenenä Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helkaan ja Suomen Kotiseutuliittoon.

Seuralla on kaksi ystävyyspaikkakuntaa, Peillon Etelä-Ranskassa ja Brändön kunta Ahvenanmaalla.

Kulosaarelaiset ry - Brändöborna rf perustettiin vuonna 1978. Seuran yhdistysmuotoisista edeltäjistä sekä Pro Kulosaari ry että Kulosaaren pienkiinteistöyhdistys ry olivat kuihtuneet tai lakanneet. Tarvittiin saarelaisia yhdistävä yhteisö. Kuluneen 40 vuoden aikana seura on vakiinnuttanut asemansa. Vuosittainen toiminta on vaihdellut tarpeitten ja aktivistijäsenten intressien mukaan. Nykyisin seuran toiminta on enemmän suomenkielistä kuin alkuvuosina.

Hallitus ja työryhmät

Seuran hallitus edustaa saaren eri osia sekä erilaisia ikä- ja kieliryhmiä. Hallitus on muodostanut keskuudestaan viisi työryhmää. Ne vastaavat kukin oman alansa tehtävien valmistelusta ja isolta osalta toimeenpanostakin. Työryhmät ovat: Kaavoitus ja liikenne, Viihde ja kulttuuri, Turvallinen ja Viihtyisä Kulosaari, Viherasiat sekä Tiedotus. Lisäksi perustetaan tarpeen mukaan hankekohtaisia toimikuntia.

 

Kulosaarelaiset - Brändöborna Association

Kulosaarelaiset is suburb association operating in Finnish and Swedish languages. It belongs to the Helka ry network of Helsinki locality associations and to the Finnish Federation for Local Heritage.

Kulosaarelaiset Associations has two sister communities, Peillon in southern France and Brändö island municipality in the Ahvenanmaa archipelago.

Kulosaarelaiset was founded in 1978 to promote the island and matters important for its inhabitants. It was preceded by two earlier associations, which had withered away. During the 30 years of activity, the Association has been instrumental in organising cultural events, cooperating with the Helsinki Council and promoting wellbeing for the Kulosaari people. In 2007 the Association organised the 100 years anniversary celebration of Brändö Garden City, with over 60 different events.

Board and working groups

The board represents the different locations, ages and cultural groups within the island. Five working groups operate for the Association, nominated by the board: Planning and traffic, Entertainment and culture, Safe and enjoyable Kulosaari, Green Kulosaari and Information. Whenever the need arises, more working groups are formed for specific tasks.