11.5.2011 Vetoomus Meri-Rastilan länsirannasta

0
605

Kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsenille

 

ARVOISA KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNAN JÄSEN

Kaupunkisuunnitteluvirasto esittää yleiskaavassa 2002 määritellyn Vuosaaren Meri-Rastilan länsirannan rakennusoikeuden huomattavaa laajentamista uudella osayleiskaavalla.

Stadin Rantaryhmä käsitteli kokouksessaan 10.5.2011 yllä mainittua hanketta, josta olemme esittäneet kantamme 31.5.2010 kaupunkisuunnitteluvirastolle.

Meri-Rastilan länsiranta niittyineen, vapaine yhtenäisine rantoineen on runsaan kasviston ja linnuston muovaama rantametsä, joka on osa ekologista käytävää alkaen Vartiokylänlahden pohjukasta jatkuen Ramsinkannaksen kautta Ramsinniemen kärkeen ja sieltä salmen yli Vartiosaareen. Alue on Meri-Rastilan asukkaiden ja muidenkin itähelsinkiläisten  aktiivisessa ulkoilu- ja virkistyskäytössä.

Stadin Rantataryhmä korostaa, että osayleiskaavaehdotuksen mukainen rakentaminen on vastoin voimassa olevan maakuntakaavan määräyksiä ja on myös risrtiriidassa myös Helsingin yleiskaavan 2002 kanssa. Alue on maakuntakaavassa viheraluetta ja yleiskaavan mukaan yksi Helsingin vihersormista, joita ei minkäänlaisella rakentamisella saa katkaista.

Esitämme, että kaupunkisuunnittelutakunta 12.5.2011 edellä esitetyt näkökohdat huomioiden palauttaa asian uudellen valmisteltavaksi.

Helsingissä 11.toukokuuta 2011

Stadin Rantaryhmä

Yhteyshenkilö
Tiina Sillgren