17. 12.2010 Telakkarannan kaavoitus

0
566

Kaupunkisuunnitteluvirastolle

Asia: Telakkarannan kaavoitus

Stadin Rantaryhmän kaupunginvaltuustoryhmille järjestämässä tilaisuudessa Tieteiden talolla 24.3.2010 valtuustoryhmien edustajat olivat yksimielisiä siitä, että tornitaloja ei pidä rakentaa kantakaupungin rantaviivan tuntumaan.

Telakkarannan arkkitehtuurikilpailun tulokset ovat ristisriidassa tämän valtuustoryhmien selkeästi ilmaiseman tavoitteen kanssa. Kaikissa neljässä vaihtoehdossa alueen muuhun mittakaavaan nähden ylikorkeat rakennukset peittäisivät perinteisiä kaupunkinäkymiä ja vain huonontaisivat olemassa olevaa, kulttuurihistoriallisesti ja rakennustaiteellisesti arvokasta kaupunkiympäristöä.

Tällainen on vastoin pääkaupungin historiallista rakentamisperinnettä, jossa on vältetty ylikorkeaa rakentamista kantakaupungin rantaviivaan ja porrastettu rakennusten korkeus rannasta poispäin nousevaksi.

Telakkaranta sijaitsee tiiviisti rakennetussa Punavuoressa, jossa on niukasti puistopinta-alaa.

Alueen kaavoituksessa on varmistettava, että kantakaupungin rantoja kiertävää ulkoilu- ja viheryhteyttä ei katkaista rakentamisella. Telakkapuisto on liitettävissä osaksi ranta-aluetta ja näkymä vesialueelle on säilytettävissä. Telakkakadun ylitse on mahdollista luoda turvallinen kevyen liikenteen yhteys. Tällaiset ratkaisut puuttuvat Telakkarannan kilpailuehdotuksista.

Helsingissä tarvitaan kohtuuhintaisia hotellihuoneita matkailijoita ja kokousvieraita varten. Arkkitehtuurikilpailun ehdotuksissa on tuotettu lähinnä loistohotellityyppisiä rakennuksia, joiden kerrosala on ylimitoitettu verrattuna alueen olemassaolevaan rakennuskantaan. Tältäkään osin yksikään kilpailuehdotus ei ole toteuttamiskelpoinen.

Stadin rantaryhmän mielestä mahdollisimman suuren kerrosalan rakentaminen Telakkarannan alueelle ei saa olla kaavoitusta ohjaava periaate, vaan uuden suunnittelussa on kunnioitettava olemassa olevaa kaupunkirakennetta. Telakkarannan rakentamisessa on lähtökohtana oltava asuinympäristön viihtyisyys ja Helsingin merellisyys.

Helsingissä 17. joulukuuta 2010

Stadin rantaryhmä

Yhteyshenkilö: Satu Sandström