Työpaja Itäväylän kattamisen suunnitelmasta modernin puutarhakaupungin periaatteella 4.2.2020 Lukutuvassa

Itäväylä Kulosaaressa tunneliin ja päälle moderni puutarhakaupunki? SUUNNITELMAN ESITTELY JA TYÖPAJA Kulosaarelaiset ry – Brändöborna rf järjestää Lukutuvassa   4 helmikuuta klo 18-20 työpajan, jossa esitellään suunnitelma, joka koskee Itäväylän mahdollisen tunneloinnin vapauttaman maa-alueen käyttömahdollisuuksia. Tilaisuudessa suunnitelman tekijä, arkkitehti Risto Huttunen esittelee työnsä tähänastisen tuloksen, ja arkkitehti Heikki Kukkonen vetää esittelyä seuraavan työpajan.