Adressi Kulosaaren kirjaston puolesta

0
1220

Kirjaston menetys on vakava isku Kulosaarelle. Kulosaarelaiset – Brändöborna-yhdistys toimitti alla olevan adressin kaupungin viranomaisille. Sen oli allekirjoittanut noin 600 ihmistä. Katso yhdistyksen kannanotot.

KULOSAAREN KIRJASTO AVATTAVA UUDESTAAN

Kulosaaren kirjasto suljettiin lokakuussa 2009. Sulkemisen syynä olivat home- ja sisäilmaongelmat samassa rakennuksessa sijainnessa päiväkodissa. Päiväkoti- ja koulurakennusten muodostaman palvelukeskuksen korjaamis- tai uudisrakentamisen aikataulu on vielä avoin.  Kirjastolle ei ole osoitettu korvaavia tiloja. Tällä hetkellä asukkaita palvelee kirjastoauto keskiviikkoisin 40 minuutin ajan klo 19.20-20.00.
Helsingin kaupunki kaavailee parhaillaan myös viiden muun lähiökirjaston sulkemista säästösyistä Pitäjänmäessä, Puistolassa, Pukinmäessä, Tapulikaupungissa ja Vallilassa.
Helsingin kirjastotoimenjohtaja Maija Berndtson on ehtinyt ilmoittaa, ettei Kulosaaren kirjastoa avata entisessä muodossaan. Tulevaisuudessa Kulosaaressa tulisi virkamiesten suunnitelmien mukaan toimimaan korkeintaan lastenkirjasto. 
Kirjastolaitos on toimiva, edullinen ja kaikkia väestöryhmiä palveleva järjestelmä, jonka murentaminen ei ole kenenkään etu eikä sivistysvaltion merkki. Lähikirjastolla on korvaamaton sosiaalinen, kulttuurinen ja sivistyksellinen merkitys, jonka hyödyt ovat kustannuksiin verrattuna moninkertaiset.
Me allekirjoittaneet vaadimme, että Kulosaaren kirjasto avataan uudestaan kevään 2010 aikana väistötiloissa ja pysyvissä tiloissaan Kulosaaren palvelukeskuksen eli ala-asteen ja päiväkodin uudistamisen yhteydessä nyt ilmoitettua hieman laajemmassa muodossa

Kirjastossa tulisi olla lastenkirjaston ohella vähintään lainaus- ja palautuspiste, nettiyhteydet sekä lehtien lukusali. Tukholman metrokirjastojen mallin mukaista nykyaikaista kirjastoratkaisua tulisi harkita.

BIBLIOTEKET PÅ BRÄNDÖ BÖR ÖPPNAS PÅ NYTT!

Biblioteket på Brändö stängdes i oktober 2009. Orsaken till stängningen var de mögel- och inneluftsproblem som hade upptäckts i daghemmet i samma byggnad. Tidtabellen för renoveringen eller uppbyggnaden av servicecentret, som består av daghem och skolbyggnad, är fortfarande öppen. Man har inte anvisat motsvarande utrymmen för biblioteket. För tillfället betjänas Brändöborna av en bokbuss, 40 minuter i veckan, onsdagar kl. 19.20–20.00. Helsingfors stad planerar för närvarande att som sparåtgärd stänga också fem andra närbibliotek.

Biblioteksdirektören Maija Berndtson har redan hunnit meddela att Brändö bibliotek inte mera kommer att öppnas i nuvarande form. Enligt tjänstemännens planer kommer det i framtiden att finnas högst ett barnbibliotek på Brändö.

Biblioteksväsendet är ett fungerande, förmånligt system som betjänar alla befolkningsgrupper. Ingen betjänas av att det monteras ner, vilket inte heller är ett tecken på en kulturstat. Närbiblioteket har en oersättlig social, kulturell och allmänbildande betydelse, och dess fördelar är mångfaldigt större jämfört med kostnaderna.

I bibliotekets omedelbara närhet finns det fyra skolor och ett åldringshem. Förlusten av ett närbibliotek är ovärderlig för både skoleleverna och åldringarna. Skolans möjlighet att förverkliga det nationella läroplanets förpliktelse att lära barnen använda bibliotek har på ett väsentligt sätt försämrats.

Vi undertecknade kräver att Brändö bibliotek öppnas på nytt i tillfälliga utrymmen på våren 2010 och i permanenta utrymmen i samband med att man förnyar servicecentret, dvs. lågstadiets och daghemmets utrymmen, och i större omfång än nu har planerats.

På biblioteket borde det också förutom ett barnbibliotek finnas minst en inlämnings- och utlåningsdisk, nätförbindelse, kopieringsmaskin och tidningssal. Man borde överväga en modern bibliotekslösning enligt metrobiblioteksmodellen i Stockholm.

 

Losing the community library is a serious blow for Kulosaari. Sign the petition against the closing of the library. You can find the petition in many Kulosaari shops. A detailed list of locations will be provided later.

Kulosaari library should be re-opened

Kulosaari library was closed in October due to poor air quality and mould in the neighbouring day-care centre. The building schedule of the community centre, comprising a primary school and crèche, remains open. There is no optional space allocated for the library. The Kulosaari community is served with a library bus, which visits every Wednesday for 40 minutes.

The council is planning to shut five other small community libraries to save money.

The manager for library matters within Helsinki, Maija Berndtson, has announced that our library will not re-open in its earlier form. Kulosaari will, at most, get a children’s library.

Helsinki library service has been known as an efficient, economical and egalitarian system. Its demise does not benefit anyone, and is not fitting for a civilised society. A neighbourhood library has an indispensable social and cultural role. Its benefits far outweigh the costs.

We, the signatories, demand that Kulosaari library is re-opened during the spring of 2010 in an alternative location. Once the community centre is finalised, the library should be integrated into it, next to the primary school and the day-care centre. The library should not only include a children’s department but also at least a loans and returns section, net connections and a reading room. We recommend that the council gives serious consideration to the modern library model used in Stockholm metro library system.