Tapahtumat

Osallistu ja vaikuta Helsingissä

Tule mukaan rakentamaan Helsingin uutta osallisuusmallia kaikille avoimiin asukasiltoihin.

cid:<a href=

Neljä tilaisuutta ovat vuorovaikutteisia ja pääpiirteiltään samansisältöisiä.

tiistaina 13.9. klo 18 - 20, Laituri, Narinkka 2, Kamppi.

torstaina 15.9. klo 18 - 20, Malmitalo, Ala-Malmin tori 1, Malmi.

tiistaina 20. 9. klo 18 - 20, Kanneltalo, Klaneettitie 5, Sitratori, Kannelmäki.

torstaina 22.9. klo 16 - 18, AFRO-EURO monitoimikeskus, Kivensilmänkuja 2, Itä-Helsinki.

Lisätietoa:

hel.fi/osallisuusmalli

Tapahtumat Facebookissa

Tervetuloa!

Keräilyauto Kulosaaressa 4.10.

Tiistai 4.10.
19.10-19.40 Kulosaarentie 2 /Adjutantinpolku, palloiluhalli, Kulosaari
19.50-20.20 Lars Sonckintie/Granfeltintie, P-alue, Kulosaari
Keräysautot tulevat kotisi lähelle – tuo ylimääräiset tavarasi kiertoon!

Mitä keräysautoon voi lahjoittaa?

Tarpeettomaksi jäänyttä ehjää ja hyväkuntoista pientavaraa, kuten:

Astioita
Herkästi särkyvää tavaraa
Kenkiä
Vaatteita
Kodintekstiilejä
Kirjoja
Mattoja
Koristeita
Urheilu- ja harrastusvälineitä
Polkupyöriä
Kankaita
Askartelumateriaaleja

Kutsu vuosikokoukseen 8.3. 2016 KLO 18.00

KULOSAARELAISET ry.

VUOSIKOKOUS

LUKUTUVASSA TIISTAINA 8.3. 2016 KLO 18.00

Kulosaaren yhteiskoulun kirjasto, Ståhlberginkuja 1 / Svinhufvudinkuja 6

Tervetuloa!

 

BRÄNDÖBORNA rf.

ÅRSMÖTET

Hålls i läsesalen tisdagen den 8.3 2016 KL.18.00

KSYK’s (Kulosaaren yhteiskoulu) bibliotek, Ståhlbergsgränden 1 / Svinhufvudsgränden 6

Välkomna!

 

VUOSIKOKOUS

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa

kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

5. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle

ja muille vastuuvelvollisille

6. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruus 

7. valitaan hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan myös yhdistyksen puheenjohtajaksi ja

muut hallituksen jäsenet

8. valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö

9. päätetään yhdistyksen kokousten koollekutsumistavasta

    10.  käsitellään muut esille tulevat asiat, joista hallitukselle on tehty esitys vähintään

kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta, tai jotka hallitus haluaa vuosikokouksessa

esittää.

ÅRSMÖTE

Föredragningslista

1. mötets öppnande

2. val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare samt vid behov två rösträknare

3. konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutförande

4. presentation av bokslutet, verksamhetsberättelsen och revisionsberättelsen

5. fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och övriga ansvariga

6. fastställande av verksamhetsberättelsen, budgeten samt medlemsavgifterna

7. val av styrelseordförande, som även kallas till föreningens ordförande,  och övriga

styrelsemedlemmar

8. val av verksamhetsgranskare jämte suppleant

9. beslut om möteskallelseförfarande

10. övriga ärenden, som kommit till styrelsens kännedom minst trettio (30) dagar innan mötet, eller

ärenden som styrelsen vill framföra på årsmötet

Keskustelutilaisuus 16.3.2016 klo 18-20 Kulosaaren ala-asteella

Keskustelutilaisuus
16.3.2016 klo 18-20, Kulosaaren ala-aste, Kyösti Kallion tie 1


Kaupunkisuunnitteluvirasto on käynnistänyt täydennysrakentamisen periaatteiden laadinnan Kulosaaren kerrostaloalueelle. Tavoitteena on yksittäisten tonttikohtaisten lisärakennushankkeiden ohjaaminen harmoniseksi kokonaisuudeksi. Työn yhteydessä kartoitetaan nykyisen rakennetun ympäristön arvoja ja ominaispiirteitä sekä tutkitaan mahdollisuuksia täydennysrakentamiseen.


•Kartta suunnittelualueesta
http://www.hel.fi/…/a…/kaavoitus/ajankohtaiset-suunnitelmat/


Mielipiteet lonnosaineistosta 1.4.2016 mennessä.

Ikäihmisten Naapuruuspiiri käynnistyy Roihuvuoren kirjastossa 11.2 klo 13 joka toinen parillinen torstai!

Erityisesti ikäihmisille mutta myös muillekin asukkaille tarkoitettu Naapuruuspiiri käynnistyy Roihuvuoren kirjastossa 11.2 klo 13-15, aluksi joka toinen torstai (parilliset). Vapaaehtoisena toimii monitoimimies Heikki Lehtonen ja tehtävään perehdyttäjänä naapuruuspiiriosaaja Kalevi Möttönen.

Tietoa Naapuruuspiireistä:

http://www.hel.fi/www/uutiset/fi/kaupunginkanslia/kaupunginjohtajan-saavutus-yksinaisyytta-vastaan

http://www.hel.fi/static/sote/vapaaehtoistoiminta/naapuruuspiirin-opas.pdf

http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Asuminen/Ikaantyneiden_asuminen/Puheenvuoroja/Soile_Atacocugu_Naapuruuspiiri_yhdistaa_(37671)

https://www.facebook.com/#!/pages/Ik%C3%A4ihmisten-Naapuruuspiiri/388109407931249?fref=ts

Ikäihmisten Naapuruuspiirin löydät Facebookista:https://www.facebook.com/#!/pages/Ik%C3%A4ihmisten-Naapuruuspiiri/388109407931249?fref=ts

Kotisivut: www.herttoniemi.fiwww.roihuvuori.com

Lisätietoa antaa

 

Soile Atacocugu

Yhdyskuntatyöntekijä 

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto

Perhe- ja sosiaalipalvelut/Aluetyön yksikkö

Herttoniemi/Jakomäki

Yhdyskuntatyöntekijä Soile Ataçocuğu

P. 09-31073206

E-mail: soile.atacocugu@hel.fi

Postiosoite: PL 7440

Helsingin kaupunki

Käyntiosoite:

Tallinnanaukio 1 A 4. krs

00099 Helsingin Kaupunki Helsinki