Tapahtumat

Kutsu vuosikokoukseen 8.3. 2016 KLO 18.00

KULOSAARELAISET ry.

VUOSIKOKOUS

LUKUTUVASSA TIISTAINA 8.3. 2016 KLO 18.00

Kulosaaren yhteiskoulun kirjasto, Ståhlberginkuja 1 / Svinhufvudinkuja 6

Tervetuloa!

 

BRÄNDÖBORNA rf.

ÅRSMÖTET

Hålls i läsesalen tisdagen den 8.3 2016 KL.18.00

KSYK’s (Kulosaaren yhteiskoulu) bibliotek, Ståhlbergsgränden 1 / Svinhufvudsgränden 6

Välkomna!

 

VUOSIKOKOUS

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa

kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

5. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle

ja muille vastuuvelvollisille

6. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruus 

7. valitaan hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan myös yhdistyksen puheenjohtajaksi ja

muut hallituksen jäsenet

8. valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö

9. päätetään yhdistyksen kokousten koollekutsumistavasta

    10.  käsitellään muut esille tulevat asiat, joista hallitukselle on tehty esitys vähintään

kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta, tai jotka hallitus haluaa vuosikokouksessa

esittää.

ÅRSMÖTE

Föredragningslista

1. mötets öppnande

2. val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare samt vid behov två rösträknare

3. konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutförande

4. presentation av bokslutet, verksamhetsberättelsen och revisionsberättelsen

5. fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och övriga ansvariga

6. fastställande av verksamhetsberättelsen, budgeten samt medlemsavgifterna

7. val av styrelseordförande, som även kallas till föreningens ordförande,  och övriga

styrelsemedlemmar

8. val av verksamhetsgranskare jämte suppleant

9. beslut om möteskallelseförfarande

10. övriga ärenden, som kommit till styrelsens kännedom minst trettio (30) dagar innan mötet, eller

ärenden som styrelsen vill framföra på årsmötet

Ikäihmisten Naapuruuspiiri käynnistyy Roihuvuoren kirjastossa 11.2 klo 13 joka toinen parillinen torstai!

Erityisesti ikäihmisille mutta myös muillekin asukkaille tarkoitettu Naapuruuspiiri käynnistyy Roihuvuoren kirjastossa 11.2 klo 13-15, aluksi joka toinen torstai (parilliset). Vapaaehtoisena toimii monitoimimies Heikki Lehtonen ja tehtävään perehdyttäjänä naapuruuspiiriosaaja Kalevi Möttönen.

Tietoa Naapuruuspiireistä:

http://www.hel.fi/www/uutiset/fi/kaupunginkanslia/kaupunginjohtajan-saavutus-yksinaisyytta-vastaan

http://www.hel.fi/static/sote/vapaaehtoistoiminta/naapuruuspiirin-opas.pdf

http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Asuminen/Ikaantyneiden_asuminen/Puheenvuoroja/Soile_Atacocugu_Naapuruuspiiri_yhdistaa_(37671)

https://www.facebook.com/#!/pages/Ik%C3%A4ihmisten-Naapuruuspiiri/388109407931249?fref=ts

Ikäihmisten Naapuruuspiirin löydät Facebookista:https://www.facebook.com/#!/pages/Ik%C3%A4ihmisten-Naapuruuspiiri/388109407931249?fref=ts

Kotisivut: www.herttoniemi.fiwww.roihuvuori.com

Lisätietoa antaa

 

Soile Atacocugu

Yhdyskuntatyöntekijä 

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto

Perhe- ja sosiaalipalvelut/Aluetyön yksikkö

Herttoniemi/Jakomäki

Yhdyskuntatyöntekijä Soile Ataçocuğu

P. 09-31073206

E-mail: soile.atacocugu@hel.fi

Postiosoite: PL 7440

Helsingin kaupunki

Käyntiosoite:

Tallinnanaukio 1 A 4. krs

00099 Helsingin Kaupunki Helsinki

 

Teemailta Lukutuvassa 28.1. lähes sata vuotta sitten Kulosaaren rannoille ajautuneista

Kulosaaren yhteiskoulun kirjaston lukutuvassa on torstaina 28.1. klo 18 teemailta, jossa Juha Joutsi kertoo vuodenvaihteessa 1918-19 Kulosaaren rantaan ajautuneista torpedoveneen hylyistä.

Joutsi on löytänyt Museoviraston kuvakokoelmista kuvan venäläisestä sota-aluksesta, joka on ajautuneena Kulosaaren rantaan keväällä 1919. Hän selvitti tapahtuman taustan arkisto- ja sanomalehtilähteiden avulla ja löysi lisää valokuvia, joista kävi ilmi, että rantaan ajautuneita aluksia oli enemmänkin.

Joutsi kertoo alustyypistä, tapahtuman taustasta sekä pelastustöistä. Juha Joutsi on Sotamuseon Merivoima-materiaalin kokoelmanhoitaja ja Suomen Laivahistoriallisen yhdistyksen jäsen. Hän tutkii harrastuksekseen itsenäisyytemme alkuun liittyvää laivastohistoriaa.

Kulosaaren yhteiskoulun kirjasto sijaitsee koulun siipirakennuksessa Svinhufvudinkuja 6 / Ståhlberginkuja 1.

TERVETULOA KUULEMAAN JA KESKUSTELEMAAN!

Kulosaarelaiset ry ja Lukutupa

Lukutuvan lukupiiri

Lukutuvassa kokeillaan tänä keväänä lukupiiriä. Ohjelmaksi on sovittu:
18.2. Kari Hotakainen: Henkireikä
14.4. Chimamanda Ngozi Adichie: Purppuranpunainen hibiscus
12.5. Fredrik Backman: Mies, joka rakasti järjestystä
Kokoonnutaan mainittuina päivinä, torstaisin, klo 18 Lukutuvan luokkahuoneeseen, heijastetaan ehkä vähän tietoja ko kirjasta ja keskustellaan lukukokemuksesta... 
 
TERVETULOA!

Kulosaaren ostoskeskuksen esittely- ja keskustelutilaisuus

Kulosaaren ostoskeskuksen esittely- ja keskustelutilaisuus maanantaina 2.11 klo 17.30 ala-asteella. Kulosaaren ostoskeskus uudistuu. Pääosa ostoskeskuksesta peruskorjataan, sen liiketiloja parannetaan ajanmukaisiksi ja suojelemista tutkitaan. Samalla suunnitellaan ostoskeskuksen itäisen paviljongin purkamista. Purettavan osan tilalle suunnitellaan uutta asuin- ja liikerakentamista.

Lisätietoa hankekortissa osoitteessa: http://kartta.hel.fi/applications/Hanke/showplan.aspx?draw=1&id=2015-008157

Esittely- ja keskustelutilaisuudessa on paikalla hankkeesta vastaava arkkitehti Laura Hietakorpi. Paikkana toimii Kulosaaren ala-asteen sali (Kyösti Kallion tie 1). Tervetuloa!

Liitteenä Kulosaaren ostoskeskuksen malli: ostarin_malli.pdf