Buss 16 bör återgå till sin ursprungliga rutt

0
618

Buss 16 bör återgå till sin ursprungliga rutt

Invånare, företagare och kulturproducenter som bor eller verkar längs buss 16’s rutt och andra intresserade är hjärtligt välkomna att deltaga i ” trafikkvällen ” som går av stapeln i ” Kulosaaren korttelitalo” ( den nya, finska lågstadieskolan ) Kyösti Kalliovägen 1, 00570 Helsingfors torsdagen den 15.5 kl. 18.00

6 vägande argument:

Upplivandet av kvarteren vid Senatstorget har misslyckats

Stadsborna kan inte nå kvarteren med kommunala fortskaffningsmedel, metron ligger för långt borta

80.000 onödigt körda kilmetrar

Onödiga kostnader på 300.000 € per år då bussarna kör tomma.

”Gummihjulsmetro ”

Den nuvarande rutten för buss 16 konkurrerar med metron

Servicenivån har sjunkit märkbart

Mitä tarkoittaa Helsingin niemen poikittaislinja ?

Alla lider

Skoleleverna, seniorerna, handelsmännen och de som vill ta del av stadens kulturutbud

Esplanadernas reparationer är gjorda

Flaskhalsen för buss 16 var vägarbetena som i tiderna utfördes på Esplanaderna

Helsingfors stads ansvariga tjänstemän och beslutsfattare är på plats för att höra invånarnas och handelsmännens erfarenheter av de nuvarande bussrutterna samt besvarar deras frågor.

Mera information om ovanstående på http://kulosaarelaiset.fi/ samt i nästa nummer av Kulosaarelainen- Brändöbo-bladet, som utkommer innan trafikkvällen den 15.5