Erinäisiä Kulosaaren ajankohtaisia asemakaavojen muutoksia koskeviin osallistumis- ja arviointisuunnitelmiin kohdistuvia kannanottoja

0
831

Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosastolle

 

Erinäisiä Kulosaaren ajankohtaisia asemakaavojen muutoksia koskeviin osallistumis- ja arviointisuunnitelmiin kohdistuvia, allekirjoittaneen kaupunginosayhdistyksen, Kulosaarelaiset ry – Brändöborna rf:n, kannanottoja

  1. 1. Kulosaarentie 42

Kaupunginosayhdistyksen kannan mukaan kaavamuutoksen lähtökohtiin ei OAS:n perusteella ole periaatteellista huomautettavaa. Viitesuunnitelmassa esitetyistä uudisrakennusten sijaintipaikoista lähimmäksi Kulosaaren kirkkoa aiottu asettuu häiritsevän lähelle kirkon ja kellotapulin muodostamaa ehyttä kaupunkikuvallista kokonaisuutta ja se tulisikin sen tähden siirtää muutosalueella itään päin, lähemmäs Risto Rytin tietä. Kaikkien kolmen asuinrakennuksen saavutettavuus henkilöautolla ja hälytysajoneuvoin sekä liikuntaesteisten apuvälinein on vielä aivan liian puutteellisesti ratkaistu.  Kulosaaren vanhan paloaseman rakennusryhmän suojelutarve on jo määritelty riittävästi, eikä edellytä uudelleenarviointeja, ainakaan suojelun vähentämisen suuntaan.

  1. 2. Wäinö Aaltosen tie 7

Ei huomauttamista

  1. 3. Kyösti Kallion tie 2

Asemakaavan muutos tulee valmistella ja käsitellä täysin samanaikaisesti ja yhtenä kokonaisuutena jo vireillä olevan ostoskeskuksen asemakaavan muutoksen kanssa, eikä missään tapauksessa erillisenä ja siitä irrallaan.

 

 

Kulosaaressa 28. helmikuuta 2017

Kulosaarelaiset ry – Brändöborna rf

 

Satu Väkiparta                                                                      

Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja