Helsingin liikennekysely asukkaille

0
724

vastaathan 27.9. mennessä!

https://app.maptionnaire.com/fi/9318/

Helsingin kaupunki päivittää liikenneturvallisuuden kehittämisohjelmansa vuosille 2022–2025. Kehittämisohjelman päätavoitteena on parantaa Helsingin liikenneturvallisuutta. Työssä määritetään visio, tavoitteet ja painopistealueet kaupungin liikenneturvallisuustyölle sekä ohjelmoidaan konkreettisia toimenpiteitä tuleville vuosille. Näin taataan suunnitelmallinen ja vaikuttava liikenneturvallisuustyö. Keskeistä on, että työtä tehdään laajassa vuorovaikutuksessa asukkaiden, kaupungin eri hallinnonalojen sekä sidosryhmien kanssa.

Tämä kysely on suunnattu Helsingin asukkaille. Toivomme näkemyksiäsi liikenneturvallisuudesta ja sen kehittämisestä riippumatta siitä, missä päin Helsinkiä asut, millä tavoin liikut tai minkä ikäinen olet.

Kyselyn vastaamisaika päättyy sunnuntaina 27.9.2020. Lisätietoja kyselystä antaa liikenneinsinööri Jussi Yli-Seppälä, jussi.yliseppalaäthel.fi.

Kyselyssä ei kerätä henkilötietoja eikä siitä siten muodostu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) mukaista henkilötietorekisteriä. Kysely tallentaa kaikki vastaukset välittömästi eikä vasta lopuksi