Itäväylän kattamisesta valtuustoaloite

0
608

Vihreiden Outi Alanko-Kahiluoma jätti 30.11. valtuustoaloitteen:

Selvitys Itäväylän kattamisesta asuntorakentamista varten

Valtuustoaloite

Selvitys Itäväylän kattamisesta asuntorakentamista varten

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto on aloittamassa Kivinokan suunnittelua. Alueelle laaditaan osayleiskaava. Suunnittelun aluksi mietitään erilaisia periaatteellisia vaihtoehtoja alueen tulevaksi käytöksi. Tavoitteena on, että kaupunkisuunnittelulautakunta valitsisi vuoden kuluttua näistä periaatevaihtoehdoista yhden jatkosuunnittelun pohjaksi.

Me allekirjoittaneet kaupunginvaltuutetut esitämme, että Kivinokan alueen osayleiskaavoitukseen liittyen selvitetään mahdollisuudet ja kustannukset Itäväylän kattamisesta ja katetun alueen käyttämisestä kaupunkirakennetta täydentävään asunto-, toimisto- yms. rakentamiseen siten, että Kivinokan alue vastaavasti säilytetään virkistysalueena.

Helsingissä 30.11.2011

Valtuutettu Outi Alanko-Kahiluoto (Vihr.)