Sörnäistentunnelin asemakaava kaupunkisuunnittelulautakuntaan

0
663

Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunnan ennakkotiedote

Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunta käsittelee kokouksessaan tiistaina 28. toukokuuta asemakaavaehdotusta, joka mahdollistaisi Sörnäistentunnelin rakentamisen yhdistämään Sörnäisten rantatie ja Hermannin rantatie.

Sörnäistentunneli varmistaa liikenteen sujumisen pohjois–etelä-suunnassa Kalasataman alueen keskeisimmän osan rakentuessa. Lisäksi tunneli vähentäisi liikenteen melu- ja päästöhaittoja ja parantaisi liikenneturvallisuutta alueella. Tavoitteena on myös Hermannin rantatien eteläosan luonteen muuttaminen pääväylästä alueelliseksi kokoojakaduksi, jolloin asuinrakentamismahdollisuudet sen läheisyydessä paranevat ja väylän kaupunkirakennetta katkaiseva vaikutus vähenee.

Tunnelin läpi kulkevaksi liikennemääräksi on arvioitu noin 28 000 ajoneuvoa vuorokaudessa, mistä raskaan liikenteen osuus on kahdeksan prosenttia.

Sörnäistentunnelin pituus on 1,5 km. Sörnäistentunnelin tilavaraus on suunniteltu kalliotunneliksi 800 m matkalta ja Sörnäisten rantatien sekä Hermannin rantatien päässä teräsbetonitunneliksi.

Sörnäistentunneli on mitoitettu kahdelle yksikaistaiselle erilliselle liikennetunnelille, jotka on suunniteltu henkilöauto- ja kuorma-autoliikenteelle 50 km/h nopeusrajoituksella. Tunnelissa ei sallita kevyttä liikennettä eikä vaarallisten aineiden kuljetuksia. Sörnäistentunneliin liittyvät maanpäälliset rakenteet ovat Sörnäisten rantatien ajoluiska ja Hermannin rantatien ajoluiska sekä Junatien ilmanvaihtokuilu ja Sörnäistenkadun päässä oleva tekniikkarakennus ja ilmanvaihtokuilu. Maanpäällisille rakenteille tavoitellaan kaupunkikuvallisesti korkeatasoista yhtenäistä ilmettä, josta tunnistaa niiden olevan osa Sörnäistentunnelia.

Sörnäistentunnelin rakentaminen mahdollistaisi osaltaan Kalasataman pohjoisosan asuinrakentamisen kokonaismäärän merkittävän kasvattamisen. Tunnelin on arvioitu mahdollistavan noin 200 000 kerrosalaneliömetrin lisäyksen asuntotuotantoon.
Sörnäisten tunnelin rakentamisen kustannusarvio ilman arvonlisäveroa on 160 milj. euroa. Tunnelin kokonaisrakennusajaksi on arvioitu kuusi vuotta.

Liikenneinvestointiohjelmaehdotuksessa tunnelin rakentaminen on sijoitettu vuosille 2016–2021.

Lisätiedot:
arkkitehti Tuukka Linnas, p. (09) 310 37308
liikenneinsinööri Johanna Iivonen, p. (09) 310 37137
insinööri Seija Narvi, p. (09) 310 37255

Koko esityslista löytyy Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston verkkosivuilta www.hel.fi/ksv päätöksenteko-otsikon alta.