Kannanotto Kulosaaren ostoskeskuksen asemakaavan muutoshankkeen lähtökohtiin

0
838

Allekirjoittaneen kaupunginosayhdistyksen mielestä ostoskeskuksen uudistus on tarpeen ja ajankohtainen. Vanha ostoskeskus on tuskin sellaisenaan korjattavissa nykyaikaiseksi, mutta katkelma sen Svinhufvudintien puoleista, saarelle tunnusomaiseksi tullutta julkisivua olisi ehkä mahdollista säilyttää.

Uusien seniori- ja palveluasuntojen lisääminen ostoskeskukseen sisäyhteydellä varustettuina on varmaan viisasta ja vastaa saaren ennustettavissa olevan asukkaiden ikärakenteen tulevia tarpeita.

Ostoskeskusta uudistettaessa on mielestämme aihetta varautua metroradan mahdolliseen siirtoon kalliotunneliin, nykyisen yleiskaavan mukaisesti siten, että asema tulisi ostoskeskuksen kohdalle, sen alapuolelle. Myös liiketilojen mitoituksessa tulisi varautua metroaseman tuottamaan uuteen kysyntään. Hyvä ja toimiva perusratkaisu olisi muodostaa esittämämme luonnoksen mukainen lasikattoinen sisäkatu sekä uusien liiketilojen, että asuntoja palvelevien tilojen toiminnalliseksi rungoksi.

Uudet asuinrakennukset tulisi seuran vakaan käsityksen mukaan suhteuttaa ostoskeskuksen lähitonttien nykyisiin ja tuleviin asuinrakennuksiin niin kerrosluvun kuin massoittelunkin osalta. Käsityksemme mukaan vastapäisen, ns korttelitalon asemakaavaluonnoksessa esitetyt pienet pistetalot olisivat mittakaavallisesti oikea periaatemalli myös ostoskeskuksen kohdalla. Niissä voisi kuitenkin olla kerroksia viidestä jopa kahdeksaankin, oheisen luonnoksen tapaan. Uusien asuintalojen korkeuden ei tulisi kuitenkaan ylittää viereisten Tupavuoren talojen räystäskorkeutta.  Pistetalomaiset rakennusrungot tarjoaisivat parhaan lähtökohdan suhteellisten pienten asuntojen suunnittelemiseksi kahteen suuntaan, luonnonvaloon aukeaviksi ja siten hyviin ulkonäkymiin perustuviksi sekä lasitetuilla parvekkeilla varustetuiksi, viihtyisiksi asuinpaikoiksi. Pistetalojen katoille voisi sijoittaa asukkaille tarkoitetut, nykyaikaiset viherpihat.

Pidetyssä asukaskokouksessa esitelty idea suhteuttaa ostoskeskuksen asuinrakennusten korkeus Kalasataman ylikorkeaan rakentamiseen on täysin perusteeton ja jyrkästi torjuttava. Kulosaari on kaupunkirakentamisen historialtaan ainutlaatuinen, tarkoin varjeltava arvokokonaisuus Helsingissä, niin viime vuosisadan alun puutarhakaupunkina kuin 1960-luvun pienen lähiön eräänä ensimmäisistä esimerkeistäkin. Puutarhakaupunkiosa kuuluukin valtakunnallisesti arvokkaitten, rakennettujen kulttuuriympäristöjemme (Rky) luetteloon.

Helsingissä 28.10.2015

Kulosaarelaiset ry – Brändöborna rf

Satu Väkiparta, yhdistyksen puheenjohtaja

satu.vakiparta@kolumbus.fi