Keskustelutilaisuus 16.3.2016 klo 18-20 Kulosaaren ala-asteella

0
759

Keskustelutilaisuus
16.3.2016 klo 18-20, Kulosaaren ala-aste, Kyösti Kallion tie 1

Kaupunkisuunnitteluvirasto on käynnistänyt täydennysrakentamisen periaatteiden laadinnan Kulosaaren kerrostaloalueelle. Tavoitteena on yksittäisten tonttikohtaisten lisärakennushankkeiden ohjaaminen harmoniseksi kokonaisuudeksi. Työn yhteydessä kartoitetaan nykyisen rakennetun ympäristön arvoja ja ominaispiirteitä sekä tutkitaan mahdollisuuksia täydennysrakentamiseen.

•Kartta suunnittelualueesta
http://www.hel.fi/…/a…/kaavoitus/ajankohtaiset-suunnitelmat/

Mielipiteet lonnosaineistosta 1.4.2016 mennessä.