Kulosaarelaisen kustantajan teos Tieto-Finlandia-kilpailun palkintoehdokkaana

0
902
Vuoden 2009 Tieto-Finlandia palkintoehdokkaana on kulosaarelaisen kustantajan majakoista kertova teos:

Laurell Seppo (pääkirjoittaja): Valo merellä – Ljuset till havs. Suomen majakat 1753-1906 Finlands fyrar. Päävalokuvaaja Petri Porkola. Ruotsinnos Pär-Henrik Sjöström. John Nurmisen Säätiö.

Seppo Laurell ja kirjan muu toimituskunta ovat koonneet asiantuntevan ja kauniin merkkiteoksen Suomen majakoista. Sanoin, kuvin ja aikaisemmin tuntemattomin alkuperäispiirustuksin kirja kertoo majakoista, niiden historiasta ja arkkitehtuurista. Kirja ei kuitenkaan rajoitu vain majakkalaitokseen. Asettamalla sen kehitystä kuhunkin aikaan kirja on samalla kertomus merenkulun kehityksestä. Teos kuvaa maamme kansainvälistymisen historiaa ja sitä, miten Suomi avautui maailmalle.

Seppo Laurell och bokens redaktionsråd presenterar ett vackert tvåspråkigt praktverk. Det berättar inte bara uttömmande om vårt lands fyrar och fyrväsende. Genom att placera fyrväsendets utveckling i sitt historiska sammanhang belyser boken också historien om hur vårt land öppnade sig mot omvärlden.

Myös vuoden 2008 Tieto-Finlandia-palkinnon voittaja, tiedetoimittaja Marjo T. Nurminen, on kulosaarelainen. Hänet palkitiin teoksesta Tiedon tyttäret – Oppineita eurooppalaisia naisia antiikista valistukseen (WSOY). Teos esittelee 25 lahjakkaan eurooppalaisen naisen saavutuksia. Nämä naiset onnistuivat kukin omalla tavallaan rikkomaan yhteiskunnassa vallitsevia rajoja ja kohoamaan oman aikansa tieteelliseen eliittiin.

Tiedon tyttäret on Marjo T. Nurmisen ensimmäinen tietokirja ja ensimmäinen suomenkielinen yleisteos naisten oppineisuuden historiasta. Kirja avaa näkökulmia länsimaisen tieteen historiaan ja herättää tieteen unohdetut naiset henkiin.

Nurminen on koulutukseltaan tieteenfilosofiaan erikoistunut arkeologi (FM) ja työskentelee tiedetoimittajana Yleisradiossa.

Tieto-Finlandia-palkinto on 30 000 euroa. Suomen Kirjasäätiö jakaa sen ansiokkaalle tieto- tai oppikirjalle.

Lähteet: Suomen Kirjasäätiö ja Tiede.fi