Kulosaarelaiset ry

Kaupunginosayhdistys

Kulosaarelaiset ry – Brändöborna rf on kaksikielinen kaupunginosayhdistys.Yhdistys kuuluu jäsenenä Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helkaan ja Suomen Kotiseutuliittoon.

Seuralla on kaksi ystävyyspaikkakuntaa, Peillon Etelä-Ranskassa ja Brändön kunta Ahvenanmaalla.

Kulosaarelaiset ry – Brändöborna rf perustettiin vuonna 1978. Seuran yhdistysmuotoisista edeltäjistä sekä Pro Kulosaari ry että Kulosaaren pienkiinteistöyhdistys ry olivat kuihtuneet tai lakanneet. Tarvittiin saarelaisia yhdistävä yhteisö. Kuluneen 44 vuoden aikana seura on vakiinnuttanut asemansa. Vuosittainen toiminta on vaihdellut tarpeitten ja aktivistijäsenten intressien mukaan. Nykyisin seuran toiminta on enemmän suomenkielistä kuin alkuvuosina.

Kulosaarelaiset ry – Brändöborna rf

Kulosaarelaiset ry – Brändöborna rf är en tvåspråkig stadsdelsförening. Föreningen är medlem i Helsingfors stadsdelsföreningar rf Helka och i Finlands hembygdsförbund.

Föreningen har två vänorter, Peillon i sydfrankrike och Brändö kommun på Åland.

Föreningen grundades år 1978 då dess föregångare Pro Brändö och Kulosaaren pienkiinteistöyhdistys ry hade upphört. Det behövdes en ny förening för öns invånare. Under sin fyrtioåriga verksamhet har föreningen befäst sin ställning. Den årliga verksamheten har varierat enligt behov och de aktiva medlemmarnas intressen. Verksamheten är numera mer finskspråkig än tidigare.

Kulosaarelaiset ry – Brändöborna rf – Association

Kulosaarelaiset is a suburb association operating in Finnish and Swedish languages. It belongs to the Helka ry network of Helsinki locality associations and to the Finnish Federation for Local Heritage.

Kulosaarelaiset Associations has two sister communities, Peillon in southern France and Brändö island municipality in the Ahvenanmaa archipelago.

Kulosaarelaiset was founded in 1978 to promote the island and matters important for its inhabitants. It was preceded by two earlier associations, which had withered away. During the 44 years of activity, the Association has been instrumental in organising cultural events, cooperating with the Helsinki Council and promoting wellbeing for the Kulosaari people. In 2007 the Association organised the 100 years anniversary celebration of Brändö Garden City, with over 60 different events.