Kulosaarelaiset ry:n hallitus

Kulosaarelaiset ry – Brändöborna rf hallitus/styrelsen 2022-2023

Johanna Hallikainen, puheenjohtaja johanna.hallikainen@yahoo.com

Johanna Wartio, varapuheenjohtaja Johanna.Wartio@metropolia.fi

Muut jäsenet:

Göran Estlander goran.estlander@gmail.com

Liisa Horelli liisa.horelli@aalto.fi

Jenni Kallio jenni.h.kallio@evl.fi

Mikko Myllykoski mikko.myllykoski@heureka.fi

Maija Pakoma maija.pakoma@gmail.com

Timo Poijärvi timo.poijarvi@gmail.com

Pentti Rantala pentti.rantala@pp3.inet.fi

Kirsti Santaholma kirsti.santaholma@gmail.com

Eero Tuulos eero.tuulos@gmail.com

Tapio Vanamo vanamo@tvanamo.fi

Satu Väkiparta satu.vakiparta@kolumbus.fi

Helena Ahonen, sihteeri helena.ahonen@mestariluokka.fi

Mia Kurkela, rahastonhoitaja