Kulosaarelaiset ry:n muistutus Kivinokan osayleiskaavan valmisteluun

0
626

Kulosaarelaiset ry- Brändoborna rf: Kivinokka pitää säilyttää helsinkiläisten ulkoilu- ja virkistysalueena. Lue seuran kannanotto.