Mikä on Stadin Rantaryhmä?

0
1075


Stadin rantaryhmä on Helsingin rantakaupunginosayhdistysten vapaaehtoinen yhteistyöverkosto. Se korostaa meren merkitystä ja rantojen säilymistä yhteisessä käytössä. Stadin rantaryhmä toimii kaikkien helsinkiläisten hyväksi ja korostaa asukkaiden oikeutta nauttia Helsingin merellisyydestä. Sen toiminnassa maisema-arvot ja luonnonrannat ovat etusijalla.

Helsingin merellisyys on pitkän, luonnon ehdoilla tapahtuneen kehityksen tulos. Helsingin vapaiden rantojen yksityistäminen ja pelkkä rakentamiskäyttö on lyhytnäköistä.

Rantaryhmän tavoitteena on vuorovaikutteinen toiminta vielä vapaiden rantojen säilyttämiseksi kaikkien yhteisinä alueina sekä asukkaiden tarpeita vastaavalla tavalla. Muusta käytöstä vapautuneet rannat on täysin mahdollista entistää myös luonnonrannoiksi.

Helsingin vapaat rantavyöhykkeet ovat asukkaille rakkaita ja tärkeitä virkistysalueita. Harvassa maailman pääkaupungissa on sellaiset sisälahdet kuin Helsingin keskustassa. Sisälahtien ainutlaatuisuutta on osattava suojella.

Meren täyttäminen rakennusmaaksi heikentää oleellisesti meren ekosysteemiä.

Tutkimusten mukaan jo hyvinkin lyhyt luontoelämys vaikuttaa ihmiseen virkistävästi, edistää terveyttä ja lisää myös työtehoa. Vesinäkymät ja vesillä liikkuminen ovat aina elämyksiä.

Vapaat merenrannat ovat kaikille stadilaisille kuuluva kansallisaarre. Niistä on nykyisten ja tulevien sukupolvien saatava nauttia. Rantoja ja merivesillä liikkumista on kehitettävä tältä pohjalta. Helsinki voidaan yhä säilyttää maailman merellisimpänä pääkaupunkina, jos niin halutaan.

Stadin rantaryhmä haluaa koota yhteen kaikki rantojen käytöstä kiinnostuneet kaupunginosa- ja asukasyhdistykset. Rantaryhmän tarkoituksena on vaikuttaa rantoja koskeviin suunnitelmiin yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa kaikkien ranta-alueilla toimivien kaupunginosayhdistysten kanssa.

Stadin rantaryhmä perustettiin 30.10.2006. Toiminnassa ovat olleet mukana muun muassa
Arabianranta-Toukola-Vanhakaupunki -kaupunginosayhdistys
Alppila-Seura
Aurinkolahden asukasyhdistys
Eteläiset Kaupunginosat
Herttoniemi-Seura
Kallio-Seura
Karhusaari-seura
Katajanokkaseura
Kruununhaan asukasyhdistys
Kruununhaka-seura
Kulosaarelaiset – Brändöborna
Laajasalo-Degerö Seura
Laajasalon pienkiinteistöyhdistys
Lauttasaari-seura
Lehtisaari-seura
Merihaka-seura
Meri-Rastilan asukasfoorumi
Munkinseutu
Puotila-seura
Pro Eira
Punavuori-seura
Roihuvuori-seura
Santahaminaseura
Siltasaariseura
Stansvikin kyläyhdistys
Suomen Moottoriveneklubi
Töölö-seura
Vuosaari-seura
Vähä-Meilahti Seura
Östersundom-seura
Helsingin luonnonsuojeluyhdistys
Kaupunkimetsäliike

Joka metri Stadin rantaa – siihen rantaryhmä ottaa kantaa