Toimintasuunnitelma 2014 – 2015

0
707

Kulosaarelaiset ry – Brändöborna rf

TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE 12.3.2014 – 12.3.2015

Päätavoite

Vuoden tärkein tavoite on saada Kulosaaren liikenne toimivaksi

Kulosaaressa liikennöivät bussit 16 ja 81, joiden käyttöaste on huomattavan alhainen. Seuran tavoitteena on olla mukana vaikuttamassa joukkoliikennejärjestelyihin, joilla taataan sujuvat liikenneyhteydet kaikille saarelaisille. Helsingin seudun liikenteen tavoitteena on kasvattaa joukkoliikenteen käyttäjämääriä. Kulosaarelaiset ry on mielellään mukana edistämässä joukkoliikenteen kasvattamista: mm. reittisuunnitteluun osallistumalla. Tavoitteena on toimivat joukkoliikenneyhteydet saarelta Herttoniemen palveluihin ja keskustan kouluihin ja työpaikoille.

Muut tavoitteet:.

EDUNVALVONTA JA YMPÄRISTÖASIAT

Kaava-asioissa ja saaren nykyisen palvelutason ylläpitämisessä seura säilyttää aktiivisen otteen kaikissa ajankohtaisissa kysymyksissä, mutta erityisesti ajankohtaisissa Kruununvuoren selän silta-asiassa ja Itäväylän tunneloinnissa.

Kalasataman asuttamisen ja Mustikkamaan välisen sillan valmistuttua Mustikkamaan virkistyskäyttöön tulee paineita. On tärkeä, että alue säilytetään saaren viherkeuhkona. Kivinokkaan ollaan myös suunnittelemassa jopa 7000 asukkaan asuinaluetta ja on tärkeää, että alue säilytettäisiin ulkoilualueena
Skeittipuiston ja varttuneen väen puiston hankkeita ajetaan edelleen.

Yhteistyötä naapurialueiden kaupunginosayhdistysten ja Stadin Rantaryhmän kanssa jatketaan.

Käynnissä oleva Kotikaupunkipolkuprojekti valmistetaan vuoden aikana käyttökuntoon.

Saaren turvallisuuteen pyritään kiinnittämään huomiota. Liikennejärjestelyt erityisesti Kyösti Kallion tiellä ja Ståhlbergintiellä tulevat olemaan haastavat, kun ruotsalaisten koulujen peruskorjaukset aloitetaan.

PALVELUT

Kulosaareen lukutupa-mallinen kirjasto on tavoitteena palveluiden saamisessa saarelle. Lukutupahanketta on viritelty Kulosaaren yhteiskoulun kanssa. Lukutuvat olivat kyläkirjastojen edeltäjiä yli sata vuotta sitten. Ne perustettiin järjestöjen voimin ja hoidettiin vapaaehtoistyöllä. Muutamia uusimuotoisia lukutupia on nyt tehty lakkautettujen kuntien kyliin ja pieniin kaupunginosiin.
Kirjaston nimeä ei saa käyttää ”lainaamosta”, jossa ei ole kirjastoalalle koulutettua vakinaista henkilökuntaa. Lukutupa on joustavampi käsite kuin perinteinen kirjasto.
Saaren palvelutason ylläpitotavoite sisältää toimenpiteet:
Yhdistys pyrkii edistämään seuraavia asioita:
– sivuapteekki saarelle
– postin vastaanottopisteestä asiamiesposti
– kauppapalveluiden turvaaminen ja parantaminen
– pikkulasten luistinrata saarelle
– saarelaisten uimaranta, myös talvikäyttöön

Yhdistyksen omistama soutuvene Harriet pidetään hyväkuntoisena vesillä saarelaisten vapaassa käytössä. Avaimet ovat vastaisuudessakin noudettavissa R –kioskilta.

Kulosaaripäivää ja sään salliessa laskiaista vietetään vanhaan tapaan.
Läheistä yhteistyötä koulujen ja Herttoniemen seurakunnan kanssa jatketaan.

JÄSENASIAT

Seura pyrkii edelleen kasvattamaan jäsenkuntaansa eri aktiviteettien tuottaman julkisuuden tukemana. Vuoden kulosaarelainen valitaan ja mahdollisesti vuoden oivaltaja tai muuten merkittävä teko tai henkilö.
Lehteä julkaistaan 4-6 numerona, sekä painettuna että nettilehtenä.
Seuran uusia nettisivuja kehitetään edelleen työryhmän toimesta.

SEURAN TALOUS

Seuran taloutta hoidetaan aiempaan tapaan nollatulokseen tähdäten. Kotiseuturahaston säätiön avustus on monien erillishankkeiden toteutuksessa edelleen ratkaisevan tärkeä.
Jäsenmaksu pidetään ennallaan: henkilöjäsenmaksu 15 €, koko perheen maksu 25 €