Työpaja Itäväylän kattamisen suunnitelmasta modernin puutarhakaupungin periaatteella 4.2.2020 Lukutuvassa

0
1065

Itäväylä Kulosaaressa tunneliin ja päälle moderni puutarhakaupunki?

SUUNNITELMAN ESITTELY JA TYÖPAJA

Kulosaarelaiset ry – Brändöborna rf

järjestää Lukutuvassa  

4 helmikuuta klo 18-20 työpajan, jossa esitellään

suunnitelma, joka koskee Itäväylän mahdollisen tunneloinnin

vapauttaman maa-alueen käyttömahdollisuuksia.

Tilaisuudessa suunnitelman tekijä, arkkitehti Risto Huttunen esittelee työnsä tähänastisen tuloksen, ja arkkitehti Heikki Kukkonen vetää esittelyä seuraavan työpajan.