Työväenopiston organisaatio uudistunut

0
692

Helsingin kaupungin suomenkielisen työväenopiston uusi johtosääntö ja organisaatiorakenne astuivat voimaan 1.5.2013. Uusi organisaatio muodostuu kolmesta osastosta; opetusosasto, asiakaspalveluosasto ja hallinto-osasto.

Toiminta opiston eri toimipisteissä, opetuspaikoissa ja asiakaspalvelussa jatkuu ennallaan.

Organisaatiouudistuksen tavoitteena on selkeyttää opiston toimintamallia, karsia hallinnollisia päällekkäisyyksiä sekä tukea paremmin opetuksen suunnittelua ja toteuttamista. Tavoitteena on, että opisto täyttäisi entistä paremmin ja tasapuolisemmin kuntalaisten kehittymistarpeet eri puolilla kaupunkia.

Helsingin työväenopisto järjestää vuosittain yli 4 400 kurssia ja 280 maksutonta luentoa. Kurssilaisia on lukuvuoden aikana yli 75 000. Työväenopistolla on toimintaa yli 70 opetuspaikassa eri puolilla Helsinkiä. Päätoimista henkilöstöä on 107 ja tuntipalkkaisia työntekijöitä lähes 900. Virastoa johtaa rehtori Taina Törmä.

Organisaatiouudistus pohjautuu Helsingin kaupunginvaltuuston päätökseen laatia selvitys suomenkielisen työväenopiston ja ruotsinkielisen työväenopiston, Arbiksen toiminnasta. Talous- ja suunnittelukeskus laati selvityksen vuonna 2011. Helsingin kaupunginvaltuusto päätti organisaatiomuutoksesta 12.12.2012.

Ilmoittautuminen syksyn kursseille

Syyskauden 2013 opinto-ohjelma ilmestyy elokuun alussa ja on saatavissa opistojen toimistoista,

kirjastoista sekä Mellunkylän alueella lisäksi Kontupisteestä, lähiöasemilta ja Mellarin kulttuuritilasta.

Ilmoittautuminen syksyn kursseille alkaa 14.8.2013 klo 11 porrastetusti eri aineissa seuraavasti:

Keskiviikko14.8.

liikunta, hyvinvointi ja terveys

Torstai 15.8.

musiikki, kuvataide, kirjallisuus ja teatteri

Perjantai 16.8.

käsityö, kotitalous, ihminen, yhteiskunta ja kulttuuri, luonto ja ympäristö

merenkulku ja tietotekniikka

Maanantai 19.8.

kielet ja suomi (S2)

Ilmoittautuminen opiston toimistoissa ja puhelimitse 09 310 88610 klo 11–16 sekä osoitteissa www.hel.fi/tyovaenopisto tai www.ilmonet.fi

Näistä nettiosoitteista löydät myös kurssitiedot. Ilmoittautumispäivien jälkeen voi edelleen ilmoittautua kursseille niin kauan kuin tilaa löytyy.