”U-käännös bussilinjalle 16 välttämätön”

0
683

Tervetuloa Kulosaaren liikenneiltaan. Kutsumme kaikki reitinvarren asukkaat, yrittäjät ja kulttuurin tarjoajat Kulosaaren korttelitaloon (uusi alakoulu), Kyösti Kallion tie 1, 00570 Helsinki torstaina 15. 5. klo 18.00.

Invånare, företagare och kulturproducenter som bor eller verkar längs buss 16’s rutt och andra intresserade är hjärtligt välkomna att deltaga i ”trafikkvällen” som går av stapeln i Kulosaaren korttelitalo (den nya, finska lågstadieskolan) Kyösti Kalliovägen 1, 00570 Helsingfors torsdagen den 15.5 kl. 18.00

KUUSI KOVAA FAKTAA:

 • Senaatintorin kortteleiden elävöittäminen hukassa: Kaupunkilaiset eivät pääse kortteleihin julkisilla, metro on liian kaukana
 • 80.000 turhaa bussikilometriä: 300.000 euron turhat vuosikustannukset tyhjänä ajosta
 • ”Kumipyörämetro”: Nykymuotoinen linja 16 kilpailee metron kanssa
 • Romahtanut palvelutaso: Helsingin niemen poikittaislinja on korvaamaton
 • Kaikki kärsivät: Koululaiset, ikäihmiset, kauppiaat ja kulttuurin kuluttajat
 • Espojen korjaukset ovat ohi: Entisen linjan 16 tulppana olivat Espojen katutyöt

Helsingin vastuulliset virkamiehet ja päättäjät vastaavat liikenneillassa näihin nykyisiä bussilinjoja koskeviin asukkaiden ja kauppiaiden käytännön kokemuksiin.
Tarkemmat tiedot ”Kulosaarelainen – Brändöbo” –lehden seuraavassa numerossa ennen liikenneiltaa.

6 VÄGANDE ARGUMENT:

 • Upplivandet av kvarteren vid Senatstorget har misslyckats: Stadsborna kan inte nå kvarteren med kommunala fortskaffningsmedel, metron ligger för långt borta
 • 80.000 onödigt körda kilmetrar: Onödiga kostnader på 300.000 € per år då bussarna kör tomma.
 • ”Gummihjulsmetro”: Den nuvarande rutten för buss 16 konkurrerar med metron
 • Servicenivån har sjunkit märkbart: Rutten genom södra helsingfors är oersättlig
 • Detta påverkar många negativt: Skoleleverna, seniorerna, handelsmännen och de som vill ta del av stadens kulturutbud
 • Esplanadernas reparationer är gjorda: Flaskhalsen för buss 16 var vägarbetena som i tiderna utfördes på Esplanaderna

Helsingfors stads ansvariga tjänstemän och beslutsfattare är på plats för att höra invånarnas och handelsmännens erfarenheter av de nuvarande bussrutterna samt besvarar deras frågor.

Mera information om ovanstående i nästa nummer av Kulosaarelainen- Brändöbo-bladet, som utkommer innan trafikkvällen den 15.5

Kokemukset nykyisestä bussilinjasta 16: haitat ja edut

Linjan lopettamisesta ovat kärsineet ainakin seuraavien kaupunginosien asukkaat:
Roihuvuori, Herttoniemi, Kulosaari, Merihaka, Kruununhaka, Kaartinkaupunki, Ullanlinna ja Punavuori. Myös Kalasataman asukkaat kaipaavat bussiyhteyttä alueelleen. Metro ei heitäkään yksin palvele.

Kivinokkalaiset ovat myös valittaneet linjan lopettamisesta. Mikäli huomenna päätetään, että Kivinokka kuuluu kaikille, sinne täytyy myös päästä ja yksinkertaisin yhteys olisi entinen linja 16. Metropysäkki Kulosaaressa on liian kaukana eikä se muuksi muuttuisi, vaikka siltayhteys rakennettaisiin ja tuhottaisiin Kulosaaren viimeiset vapaat kalliot.

Reitin varren yrittäjät ovat myös valittaneet linjan lopettamisesta, ainakin Wanhan Kauppahallin kauppiasyhdistys ja Mariankadun yrittäjät. Lehtikirjoituksissa myös Senaatintorin Torikorttelit, Iso-Roban kauppiaat ja Korkeavuorenkadun kauppiasyhdistys ovat valittaneet asiakkaiden, myös turistien puutetta.
Mikään ryhmä ei ole hyötynyt uudesta reitistä, eivät edes Korkeasaareen matkustavat, jotka joutuvat tekemään tarpeettoman kierroksen Kulosaaren ympäri.

Uudesta järjestelystä kärsineet ryhmät

Koululaiset varsinkin ruotsinkieliset: Selvityksen mukaan ainakin 51 koululaista (luvusta puuttuu vielä Brändö lukio) käyttäisi bussia 16 päivittäisiin koulumatkoihinsa. Erityisen huolestuneita ovat ala-asteen vanhemmat, joiden lapset siirtyvät ylä-asteelle Norsseniin 11-12 vuotiaina. Ennen pääsivät loistavasti bussilla lähelle koulua.

Työssäkäyvät: Herttoniemen metroasemalta ja luonnollisesti myös eteläisistä kaupunginosista käytettiin linjaa 16 työmatkoihin Kruununhakaan, keskustaan ja Kaartinkaupunkiin. Nyt haastattelemani työmatkalaiset vaihtavat Liisankadulla seiskan tai ykkösen ratikkaan päästäkseen Katajanokalle tai Tehtaankadulle töihin tai sitten ajavat Rautatientorille ja kävelevät päästäkseen Kasarmitorin ympäristöön työpaikalleen. Kruununhakalaiset tekevät saman.

Ikäihmiset ja muuten liikuntarajoitteiset: Ikäihmiset eivät enää pääse asioimaan toreilla ja kauppahalleissa. He eivät pääse suosittuihin kirkoissa järjestettäviin tilaisuuksiin, kuten Helsinki Mission Agricolan kirkossa tai halpoihin konsertteihin. He eivät pääse sujuvasti reitin varrella oleviin 7 teatteriin tai 9 museoon eivätkä muutenkaan elävöittämään kaupungin keskustaa. Vaihdolliset yhteydet rajoittavat ehdottomasti ikäihmisten liikkumista. Ikäihmiset jumittavat kotonaan.

Lapsiperheet: Kulkuneuvosta toiseen vaihtaminen vaikeuttaa myös kantakaupungin autottomien lapsiperheiden liikkumista. Rattaiden tai suurten kantamusten kanssa liikkuville matka-ajan nopeus tai luotettavuus eivät ole oleellisia seikkoja. Matkan kulkeminen ilman vaihtoja on heille tärkeintä.

Kulosaarelaiset – etenkin nyt tyhjien bussien läpiajoreiteillä: Kulosaarelaisten erityiseksi kiusaksi tuli uusi bussilinja 81, joka korvaa puuttuvaa yhteyttä Herttoniemen palveluihin. Tyhjien ja turhien bussien läpiajo raivostuttaa asukkaita, lisää liikenteen melua ja huonontaa liikenneturvallisuutta. Linjalla on kuitenkin pieni Herttoniemenrannasta tuleva ruotsinkielisten ala-asteen koululaisten ryhmä, joille linja on tarpeellinen. Voitaisiinko tämä hoitaa koulubussilla. Aikuisia oli laskin 14-16 välisenä kymmenen bussivuoron aikana olleen noin 3-5. Heistä 2 tai 3 tuli Herttoniemenrannasta metrolle ja loput oli kulosaarelaisia.

Asukkaiden pysäköintipaikat Svinhufvudintiellä, Ståhlbergintiellä ja Kyösti Kallion tiellä ovat oleellisesti vähentyneet. Pysäköintipaikkojen vähyys korostuu, koska Kulosaaren asuntokatuja käytetään metron liityntäpysäköintiin. Pysäköityjä autoja on toistuvasti kolhittu eikä korvauksia bussien aiheuttamiin vahinkoihin ole saatu. Viime talvi vähälumisena oli helppo, mutta kahden aikaisemman runsaslumisen talven kokemukset olivat katastrofaaliset.

Pysäköintiin ollaan tekemässä lisää muutoksia. Kaupunki on päättänyt helpottaa kaksisuuntaisen bussiliikenteen kulkua Svinhufvudintiellä poistamalla 33 pysäköintipaikkaa. Kun tämä päätös esiteltiin kaupunkisuunnitteluvirastolle, selostettiin myös asukkaille järjestettyä ”pysäköintikävelyä”. Esittely oli kuitenkin manipuloitu. Esityksessä ei ollenkaan tuotu esiin sitä, että asukkaat kiivaasti vastustivat bussien läpiajoliikennettä. Pysäköintipaikkojen sijoittaminen oli sivuseikka.

Esittelytekstissä mainitaan, että kävelyn jälkeen tuli sähköpostitse viisi valitusta, joista osa ei koskenut kadun liikennejärjestelyjä tai pysäköintiä. Eipä tietenkään, koska ne koskivat tyhjien bussien läpiajoliikenteen älyttömyyttä – ainoata asiaa, joka asukkaille oli tärkeää. ”Pysäköintikävelylle” ei ollut kutsuttu Ståhlbergintien eikä Kyösti Kallion tien asukkaita. Näidenkin katujen pysäköintipaikat ovat vähentyneet ja liikenneturvallisuus heikentynyt.

Järjestelyn epätaloudellisuus

 • Nykyinen linja on rinnakkaiden metron kanssa – ”kumipyörämetro”.
 • Linja 81 ajaa täysin tyhjänä.
 • Linja 16 ajaa lähes tyhjänä. Tarpeettomat kierrokset Mustikkamaalle Korkeasaaren aukioloaikojen ulkopuolella aiheuttavat luonnollisesti turhia kustannuksia, vaikka HSL muuta väittää. Näiden kierrosten kustannuksia ei kukaan ole vielä laskenut. Lisäksi linja 17 ja tyhjä linja 24 välillä Erottaja-Merikatu aiheuttavat kustannuksia. Pitäisi saada linjan 11 aikataulut ja laskea siitä ennen ja jälkeen Korkeasaaren bussin kustannukset.

Maija Pakoma