Kulosaaren kaava-ilta 23.5.2024

Kulosaaren kaava-illan satoa

Kulosaarelaiset ry järjesti asukastilaisuuden 23.5. Illan teemana oli: Mitä haluaisit kysyä Kulosaaren alueen kaavoittajalta?

Tilaisuuden tavoitteena oli kuulla kaupungilta, mitä alueen kehitykselle kuuluu. Kaupungin edustajat kertoivat alueen kehityksestä ja vastasivat kysymyksiin.

Vastaajina olivat Kulosaaren alueen kaavoitukseen liittyvistä asioista vastaava tiimipäällikkö, arkkitehti Anu Kuutti, arkkitehti Ulla Jaakonaho ja liikennesuunnittelija Markus Ahtiainen.

Tilaisuuden moderaattorina toimi kulosaarelainen Elina Piskonen.

Illan aikana saimme kuulla mm.:

– Kuorekarin suunnitelmat etenevät

– Kulosaaren sillan purku- ja rakentaminen tulee kestämään kolme vuotta ja

– Jokeri 0 -raitiotieyhteyttä suunnitellaan Itäväylälle samalle reitille metron kanssa.

Tilaisuuden avasi Kulosaarelaiset ry:n – Brändöborna rf:n puheenjohtaja Kirsti Santaholma:

”Kulosaari ei ole mikä tahansa saari – olemme omaleimainen ja varmasti parhaiten dokumentoitu kaupunginosa Helsingissä. Kulosaaren kotiseuturahaston säätiö on julkaissut jo seitsemän kirjaa Kulosaaresta”.

Historiallisen katsauksen jälkeen kuulimme tulevista suunnitelmista.

JOKERI 0

Jokeri 0 on idea raidelinjasta korvaamaan nykyistä runkobussia 500, joka itsessään on linjan 58 seuraaja. Kyseessä on Pasilan korkeudella kulkeva joukkoliikenneyhteys Meilahdesta Pasilan kautta Kalasatamaan ja edelleen itään, alustavasti Herttoniemeen.

ITÄVÄYLÄ

Itäväylän suunnitteluperiaatteista on tarkoitus järjestää osallistumis- ja arviointisuunnitelma jo lokakuussa 2024. Asukastilaisuus on tarkoitus toteuttaa verkossa.

Merkittäviä rakennuskohteita Itäväylälle ovat Kuorekari ja Kipparlahti.

Aikataulu:

– lokakuu/2024 verkkoasukastilaisuus

– Vuonna 2025 suunnittelu ja selvitykset jatkuvat.

– Aikaisintaan vuonna 2026 tulisi kaupunkiympäristölautakunnan päätös

– Asemakaavat suunnitellaan pienempinä kokonaisuuksina:

Kipparlahti asemakaavaehdotus arvio 2027 ja Kuorekari asemakaavaehdotus arvio 2028

– Rakentamista aikaisintaan 2030-luvun lopulla.

KULOSAAREN SILLAN UUSIMINEN

Silta puretaan ja tilalle rakennetaan uusi silta. Silta on rakennettu vuonna 1957, eikä se

enää toiminnallisilta ominaisuuksiltaan vastaa

nykyvaatimuksia. Sillan purku- ja rakennustyöt kestävät arviolta kolme vuotta ja tulevat vaikuttamaan merkittävästi liikenteeseen, käytössä tulee olemaan yksi autokaista molempiin suuntiin, sekä kävely- ja pyörätie toisella puolella siltaa. Metron liikennöintiin rakentamisella ei tiettävästi ole vaikutusta.

Rakentamisen yhteydessä silta tulee levenemään etelään päin muun muassa nykyistä leveämpien pyörä- ja jalankulkuväylien

takia. Raitiotien myöhempi rakentaminen otetaan huomioon. Kulosaaren sillan korjaus ja metroradan korjaaminen samanaikaisesti tulevina vuosina voi olla liikenteen kannalta hankala yhdistelmä.

Aikataulu:

• Katusuunnitelmaluonnokset olivat esillä

alkuvuodesta 2024.

• Katusuunnitelmaehdotukset laitetaan nähtäville syksyllä 2024.

Sillan rakennussuunnittelu (eli toteutussuunnittelu) ja työnaikaisten liikennejärjestelyiden suunnittelu tarkentuu vuoden 2024 aikana.

KULOSAAREN OSTOSKESKUS

Tulevan asemakaavamuutoksen tavoitteena on kaupallisten palveluiden sijoittuminen alueelle jatkossakin. Tutkitaan ja selvitetään kaavaratkaisua, joka mahdollistaisi nykyisen rakennuksen osittaisen säilymisen. Tutkitaan ja selvitetään edelleen myös kokonaan purkavaa ja uudisrakentavaa vaihtoehtoa. Näin saadaan riittävästi tietoa kahdesta esille nousseesta ratkaisuvaihtoehdosta päätöksenteon tueksi.

Aikataulu:

– Osallistumis- ja arviointisuunnitelma syksy 2024 (9/2024),

– kaavaehdotus arviolta 2025

– tarkistettu ehdotus arviolta 2026

KULOSAAREN KORTTELITALO

Korttelitalon väliaikainen päiväkotitiloja sisältävä paviljonkirakennus korvataan

uudisrakennuksella. Korttelitalon tontti kasvaa etelän suuntaan. Eteläpuolen

asuinkerrostalokortteli suunnitellaan uudestaan päiväkodin tilatarpeet huomioiden.

Tarvekuvaus ja tilaohjelma päivitetään (Kasko).

Aikataulu:

– Osallistumis- ja arviointisuunnitelma arviolta kevät 2025,

– tarkistettu kaavaehdotus arviolta 2025-2026.

– Rakentaminen on ajoitettu vuosille 2027-2029.

VILLAT

Soturinpolku 5, Vanha Kelkkamäki 32 ja

Armas Lindgrenin tie 2 (Eugen Schaumanin puisto), jonka Myyntivalmistelu aloitetaan 8/2024. Kohde myydään tarjouskilpailulla syksyllä 2024. Lisätietoja tarjouskilpailusta: https://www.hel.fi/fi

Kuvassa voi olla kartta ja tekstissä sanotaan Kappeл Yleiskaava Fiskehamnen Fisker Kulosaaren 2016 Yerkkosk O kartanon. Rantato KULOSAARI BRÄI Raicalahu Pihiken Darkuag Brando Nittaajani ssaar sarensita Nelo Brándo bro puistol- Aserkarimutei Ivudintie Tυpaγ.. stahlbergintie Kyösti Kallion tie Hertto- niemenranta Hertonäs stranc Hopeasalmi inoihin- ลท่ Mutikkamaane Brandovagen bron Isoisänniemi Mera Eugen Asuntovaltainen alue Baabarslandels Honkaluoto Valas Wihurin- aukio eamlantmaligen Mustikkamaa Blábärslandet Norppa Kuutsi Sälkuten Liikennemerkinnät: baanaverkko metrorata kaupunkibulevardin maanalainen osuus pikaraitiotie holmstanten Bomansonint Asuntoalueet: kantakaupunki C2 asuntovaltainen A3 asuntovaltainen A4 Hyje Salen